Menu
 
 
 
Strona główna | Lista pracowników | Zdzisław Nawrocki
 
Zdjęcie

 

Konsultacje:

A5 - pok. 307

wtorek   –   13:00 ÷ 14:00


Notka biograficzna:

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, Profesor w Instytucie Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Kierownik Zakładu Przyrządów i Systemów Pomiarowych. Specjalizuje się w zakresie metrologii elektrycznej.

Tytuł mgr inż. elektryka uzyskał na podstawie pracy dyplomowej „Fazoczuły wzmacniacz prądu stałego z przetwarzaniem do automatycznych układów pomiarowych” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Ryszarda Gotszalka.

Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1973 na podstawie pracy „Elektroniczne przekładniki pomiarowe prądów i napięć o częstotliwości przemysłowej”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Ryszard Gotszalk.

Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika i specjalności Metrologia Elektryczna nadała mu Rada Wydziału Elektrycznego w roku 1991 za monografię „Problemy porównywania prądów stałych oraz sinusoidalnych prądów przemiennych o krotnych wartościach”. W roku 2008 ukazał się podręcznik „Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe”, a w roku 2010 prezydent wręczył nominację profesorską.

Obszar zainteresowań naukowych:

  • Teoria konstrukcji i właściwości metrologicznych analogowych przetworników funkcyjnych
  • Mierniki do pomiaru impedancji obwodu zwarciowego (mierniki skuteczności zerowania)
  • Systemy do wyznaczania właściwości metrologicznych przekładników i przetworników
  • Definicje i pomiary mocy biernej.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Za działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną wyróżniony wieloma nagrodami JM Rektora, Dziekana i Dyrektora Instytutu. Odznaczony Złotą Odznaką PWr., Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką PTETiS.

Dydaktyka:

  • Miernictwo elektryczne,
  • Metrologia elektryczna,
  • Analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe,
  • Był promotorem wielu prac inżynierskich i magisterskich

 

Pełnione funkcje do roku 2012:

Kierownik Zakładu Przyrządów i Systemów Pomiarowych

Członek Komisji ds. rozwoju kadry naukowej I-29

Członek Komisji ds. rozwoju kadry naukowej I-7

Przewodniczący Komisji Egzaminów Dyplomowych

Członkostwo organizacji naukowo-technicznych:

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej PTETiS Oddział Wrocławski

Publikacje naukowe:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty