Strona główna | Zespół Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej
 

 

Zespół Napędu Elektrycznego, Mechatroniki i Automatyki Przemysłowej

 


 

 

Kierownik Zespołu:

lp.ude.rwp[ta]iksnimak.nicram :liam-e

 

Aktualnie działalność badawcza prowadzona jest w następujących dziedzinach:

 • automatyka napędu i mechatronika, 
 • energoelektronika, 
 • diagnostyka, 
 • automatyka i informatyka przemysłowa, 

a w szczególności w zakresie:

 • Metody bezczujnikowego sterowania układów napędowych z silnikami indukcyjnymi oraz synchronicznymi o magnesach trwałych. 
 • Metody sterowania układów napędowych z silnikami prądu stałego z zastosowaniem metod sztucznej inteligencji. 
 • Estymacja zmiennych stanu i zakłóceń dla napędów bezczujnikowych przy wykorzystaniu metod algorytmicznych i sieci neuronowych. 
 • Identyfikacja parametrów układów napędowych z zastosowaniem metod neuronowych i algorytmów genetycznych. 
 • Sterowanie napędów indukcyjnych z zastosowaniem metod zmiennej struktury i regulatorów ślizgowych. 
 • Metody sterowania wielopoziomowych przekształtników energoelektronicznych. 
 • Metody sterowania wektorowego i modulacji MSI układów przekształtnikowych AC/DC/AC w zastosowaniach napędowych. 
 • Badania, monitorowanie i diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych z zastosowaniem spektralnej analizy prądu oraz drgań mechanicznych i metod sztucznej inteligencji. 
 • Sterowanie, automatyzacja i wizualizacja procesów przemysłowych z zastosowaniem sterowników PLC, mikrokontrolerów i procesorów sygnałowych. 
 • Optymalizacja stanów pracy układów napędowych dużej mocy. 

Działalność dydaktyczna dotyczy:

 • napędu elektrycznego, 
 • automatyki napędu elektrycznego, 
 • energoelektroniki i elektroniki, 
 • techniki mikroprocesorowej i sterowników PLC, 
 • automatyki przemysłowej i robotyki, 
 • badań i diagnostyki maszyn i napędów elektrycznych, 
 • metod sztucznej inteligencji w zastosowaniu do sterowania i diagnostyki napędów elektrycznych, 

 

i związana jest z realizacją następujących kursów na kierunkach Elektrotechnika oraz Automatyka i Robotyka:

 • Napęd elektryczny 
 • Energoelektronika 
 • Podstawy techniki mikroprocesorowej 
 • Napęd robotów 
 • Programowanie w środowisku Matlab 
 • Automatyka napędu elektrycznego 
 • Przemysłowe układy napędowe 
 • Przemysłowe systemy automatyki 
 • Procesory sygnałowe w automatyce 
 • Sterowniki programowalne PLC 
 • Sterowniki mikroprocesorowe w napędzie elektrycznym 
 • Automatyzacja procesów przemysłowych 
 • Badanie i diagnostyka maszyn i napędów elektrycznych 
 • Kompatybilność elektromagnetyczna w przemyśle 
 • Modelowanie i symulacja przekształtnikowych układów napędowych 
 • Komputerowo wspomagane projektowanie układów automatycznej regulacji 
 • Systemy monitorowania i diagnostyki w przemyśle 
 • Zarządzanie jakością w przemyśle 

Dla Wydziału Mechanicznego prowadzone są kursy podstawowe z zakresu podstaw elektroniki, elektrotechniki, maszyn i napędów elektrycznych:

 • Podstawy elektrotechniki i napędu elektrycznego 
 • Elektronika 
 • Podstawy elektroniki 
 • Maszyny i urządzenia elektryczne 
 • Podstawy elektrotechniki z napędem 

W najbliższych latach Zakład będzie kontynuował i rozwijał badania w następujących kierunkach:

 • Metody bezczujnikowego sterowania układów napędowych z silnikami prądu przemiennego, w tym układy wielokrotnie sprzężone oraz napędy bezpośrednie. 
 • Estymacja zmiennych stanu i zakłóceń dla napędów bezczujnikowych przy wykorzystaniu metod algorytmicznych i sieci neuronowych. 
 • Sterowanie układów napędowych pojazdów trakcyjnych. 
 • Sterowanie przetwarzaniem energii i współpracą niekonwencjonalnych źródeł energii z siecią energetyczną. 

Zamierzenia dydaktyczne Zakładu będą się koncentrować na rozwijaniu bazy laboratoryjnej związanej z robotyką oraz mechatroniką.

Oferta Współpracy z Przemysłem

 1. Projektowanie, budowa i badania prototypów lub modeli użytkowych tyrystorowych i tranzystorowych przekształtników do zasilania maszyn prądu stałego i przemiennego - współpraca przy opracowywaniu dokumentacji wdrożeniowej, nadzór autorski nad wykonaniem:
  • opracowywanie nowych i modernizacja istniejących urządzeń przekształtnikowych pod kątem poprawy lub dostosowania ich parametrów do aktualnych wymagań technologicznych, 
  • nowe, kompatybilne z siecią przekształtniki energoelektroniczne, o bardzo dobrych parametrach energetycznych i eksploatacyjnych, 
  • nietypowe, przeznaczone do specjalnych zastosowań, energooszczędne układy przekształtnikowe ze sterowaniem cyfrowym lub hybrydowym (dobre parametry użytkowe, niska cena, prosta obsługa, wysoka sprawność) dla np. układów zasilania chłodziarek w trakcji i transporcie, układy realizujące niską prędkość w okresach przerw produkcyjnych, realizujące minimalne ogrzewanie i oświetlenie, przekształtniki do odzysku energii słonecznej i energii wiatru itp. 
  • przekształtnikowe układy zasilania silników komutatorowych z magnesami trwałymi 
 2. Opracowywanie dokumentacji projektowych, oprogramowania i nadzór nad realizacją układów sterowania wykorzystujących sterowniki PLC oraz układy mikroprocesorowe
 3. Opracowywanie i wdrażanie systemów diagnostycznych i monitoringu przemysłowego, układy automatycznego pomiaru, analizy i przetwarzania danych uzyskiwanych z obiektu
 4. Prace projektowe i nadzór nad realizacją dokumentacji i wdrożeniem wiroprądowych i tyrystorowych układów rozruchowych silników asynchronicznych i synchronicznych różnej mocy

 

Organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu: - energoelektroniki i przekształtników w przemyśle:

 • sterowników typu PLC, 
 • obsługi i programowania komputerów, 
 • diagnostyki maszyn elektrycznych i układów przekształtnikowych, 
 • technik komputerowych w projektowaniu układów napędowych, 
 • zastosowania mikroprocesorów i procesorów sygnałowych w technice. 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty