Menu
 
 
 
Strona główna | Podręczniki | Grafika inżynierska
 

 

Krzysztof Makowski, Mieczysław Suseł

Grafika inżynierska z zastosowaniem programu AutoCAD

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005

 

Współczesne działania inżynierskie wymagają posługiwania się grafiką komputerową, która ma coraz szersze zastosowanie we wszystkich dziedzinach techniki. Zmiany programowe kursów prowadzonych obecnie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej w zakresie treści i formy dotyczą przede wszystkim praktycznych ćwiczeń rysunkowych. W miejsce tradycyjnych ćwiczeń rysunkowych polegających na odręcznym wykonywaniu rysunków wprowadzono laboratorium komputerowej grafiki inżynierskiej przy zastosowaniu programu AutoCAD. Uzupełnieniem natomiast zajęć laboratoryjnych są prace rysunkowe polegające na odręcznym szkicowaniu modeli i detali, stanowiące przygotowanie do komputerowego wykonywania rysunków w laboratorium.

Niniejsze opracowanie stanowi rozszerzenie dotychczasowych podręczników i skryptów z grafiki inżynierskiej i graficznego zapisu konstrukcji [2, 3, 5]. Obecne wydanie obejmuje zastosowanie komputerowej grafiki inżynierskiej w tworzeniu graficznego zapisu konstrukcji, stanowiącej pomoc dydaktyczną dla studentów. W poprzednich wydaniach podręcznika było powszechnie stosowane rzutowanie dimetryczne, natomiast w niniejszym wydaniu do ilustracji rysunkowych wprowadzono rzutowanie izometryczne. Za wprowadzeniem takiej zmiany przemawiają możliwości oraz ułatwienia wynikające z korzystania narzędzi rysunkowych i trybu izometrycznego programu AutoCAD.

Treść opracowanego podręcznika dostosowano do semestralnego programu zajęć dla studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej w ramach przedmiotu Grafika inżynierska – wykład i laboratorium, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

W naszym przekonaniu skrypt ten będzie stanowił istotną pomoc w opanowaniu podstawowej wiedzy w zakresie grafiki inżynierskiej zarówno w samokształceniu jak i w poszerzaniu i uzupełnianiu wiadomości przekazywanych na kursach uczelnianych.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty