Menu
 
 
 
Strona główna | Wydawnictwa Książkowe
 

Wydawnictwa książkowe autorstwa pracowników Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych

Politechniki Wrocławskiej


 1. Teresa Orłowska-Kowalska, Frede Blaabjerg, Jose Rodriguez (Editors)

  Advanced and Intelligent Control in Power Electronics and Drives

  Springer, 2014

 2. Leszek Pawlaczyk

  Sterowanie ekstremalne momentem elektromagnetycznym maszyny indukcyjnej

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013

 3. Mateusz Dybkowski

  Estymacja prędkości kątowej w złożonych układach napędowych - zagadnienia wybrane

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2013


 4. Ignacy Dudzikowski, Marek Ciurys

  Komutatorowe i bezszczotkowe maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi

  Seria Wydawnicza Komitetu Elektrotechniki PAN: Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki, T. 20

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011


 5. Zdzisław Nawrocki

  Wzmacniacze operacyjne i przetworniki pomiarowe

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008


 6. Zbigniew Kłos

  Pomiary elektrometryczne

  Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008

 7. Krzysztof Szabat

  Struktury sterowania elektrycznych układów napędowych z połączeniem sprężystym

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008


 8. Teresa Orłowska-Kowalska (Editor)

  Power Electronics and Electrical Drives – selected problems

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007

 9. Bronisław Firago, Leszek Pawlaczyk

  Regulowane napędy elektryczne prądu przemiennego

  2006

 10. Czesław T. Kowalski

  Monitorowanie i diagnostyka uszkodzeń silników indukcyjnych z wykorzystaniem sieci neuronowych

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005


 11. Zbigniew Kłos

  Problematyka wzorcowania aparatury elektrometrycznej

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004

 12. Bronisław Firago, Leszek Pawlaczyk

  Teorija elektroprivoda. Teoria napędu elektrycznego

  ZAO Technoperspektiva, Mińsk 2004

 13. Teresa Orłowska-Kowalska

  Bezczujnikowe układy napędowe z silnikami indukcyjnymi

  Seria Wydawnicza Komitetu Elektrotechniki PAN: Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki T. 48

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003

 14. Krzysztof Pieńkowski

  Analiza układów hamowania elektrycznego silników indukcyjnych klatkowych z przekształtnikami energoelektronicznymi

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000

 15. Krzysztof Makowski

  Jednofazowe silniki indukcyjne z pomocniczym uzwojeniem zwartym w ujęciu obwodowo-polowym

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000

 16. Ludwik Antal

  Obliczenia elektromagnetyczne bezżłobkowych maszyn synchronicznych z nadprzewodzącym uzwojeniem wzbudzenia

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999

 17. Piotr Zieliński, Konrad Schoepp

  Prądnice synchroniczne o magnesach trwałych z rozszczepionymi biegunami

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999

 18. Andrzej Kordecki

  Dielektromagnetyki magnetowodów maszyn elektrycznych

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994

 19. Ignacy Dudzikowski

  Silniki komutatorowe o magnesach trwałych

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992

 20. Teresa Orłowska-Kowalska

  Obserwatory zmiennych stanu i parametrów w układach sterowania silników indukcyjnych klatkowych

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1990


 21. Zdzisław Nawrocki

  Problemy porównywania prądów stałych oraz sinusoidalnych prądów przemiennych o krotnych wartościach

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1989

 22. Jan Zawilak

  Uzwojenia zmiennobiegunowe maszyn elektrycznych prądu przemiennego

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1986

 23. Konrad Schoepp

  Elektromagnetyczny moment obrotowy silników indukcyjnych o zwartych uzwojeniach pomocniczych

  Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1982

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty