Strona główna | Rys historyczny
 

Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej wywodzi się z powstałych w 1945 roku Katedr: Maszyn Elektrycznych i Pomiarów Elektrycznych.

 

Kierownikami Katedry Maszyn Elektrycznych były wybitne indywidualności: 
prof. Kazimierz Idaszewski (1945),
prof. Władysław Kołek  (1946–1947),
prof. Paweł Nowacki (1947–1954),
prof. Andrzej Kordecki (1954–1968).


Katedrą Pomiarów Elektrycznych kierowali kolejno:
prof. Kazimierz Idaszewski (1945-1960),
prof. Jarosław Kuryłowicz (1960–1968).


Do 1949 roku obydwie Katedry należały do Wydziału Mechaniczno–Elektrotechnicznego. Na początku roku akademickiego 1949/50 oddziały Elektryczny i Mechaniczny tego Wydziału zostały przekształcone w samodzielne Wydziały: Elektryczny i Mechaniczny. W 1963 roku z Zakładu Elektrycznych Układów Napędowych przy Katedrze Maszyn Elektrycznych powstała Katedra Elektrycznych Układów Napędowych kierowana przez prof. Feliksa Andrzejewskiego.


Reorganizacja struktury Uczelni w 1968 roku spowodowała utworzenie z Katedry Maszyn Elektrycznych i Katedry Elektrycznych Układów Napędowych - Instytutu Układów Elektromaszynowych, natomiast Katedra Pomiarów Elektrycznych została dołączona do międzywydziałowego Instytutu Metrologii Elektrycznej.
W 1994 roku Instytut Układów Elektromaszynowych zmienił nazwę na Instytut Maszyn i Napędów Elektrycznych. Po rozwiązaniu w 1998 roku Instytutu Metrologii Elektrycznej, wchodzący w jego skład Zakład Przyrządów i Systemów Pomiarowych, cały czas prowadzący dydaktykę i badania na potrzeby Wydziału Elektrycznego, wszedł w strukturę organizacyjną Instytutu Maszyn i Napędów Elektrycznych. Rozszerzyło to zakres działalności dydaktycznej i badawczej Instytutu oraz spowodowało zmianę jego nazwy na Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych.


Funkcję dyrektora Instytutu od jego założenia w 1968 roku do 1979 roku pełnił prof. Andrzej Kordecki, następnie doc. Zbigniew Szmorliński (1979-1986), doc. Władysław Karwacki (1986-1990), prof. Jan Zawilak (1990-1996), prof. Ignacy Dudzikowski (1996-2002). W roku 2002 Rada Instytutu powołała na stanowisko dyrektora prof. Teresę Orłowską-Kowalską.


W 2014 roku Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych został zniesiony. Na jego miejsce utworzono Katedrę Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych, pod kierownictwem prof. Teresy Orłowskiej-Kowalskiej.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty