Menu
 
 
 
Strona główna | ENPP 2017
 

II   KONFERENCJA  NAUKOWO–TECHNICZNA

Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle

Termin:  7÷9.06.2017 r.      Miejsce:  Trzebieszowice k. Lądka Zdroju  –  Hotel  Zamek Na Skale  

Konferencja organizowana jest przez

Katedrę Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej

we współpracy z:

Instytutem Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej

Oddziałem Opolskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich

DANFOSS Poland

JADAN Automatyka

pod patronatem:

Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej

Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS)

INOVA Centrum Innowacji Technicznych - Grupa KGHM

Głównym organizatorem Konferencji ENPP jest Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej, a patronują jej Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz firma z grupy kapitałowej KGHM -INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. Współorganizatorami Konferencji są: Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej, Opolski Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich, firmy DANFOSS Poland Sp. z o.o. oraz JADAN Automatyka Sp. z o.o. Przewodniczącą Komitetu Programowego Konferencji jest prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska, Kierownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.

Ideą przewodnią i głównym celem organizatorów Konferencji jest stworzenie możliwości wymiany doświadczeń, zaprezentowania najnowszych prac z obszaru projektowania, eksploatacji i diagnostyki napędów elektrycznych, a nade wszystko sprowokowanie do podjęcia dialogu i dyskusji pomiędzy przedstawicielami świata nauki i przemysłu.

W tym celu, w trakcie trwania Konferencji odbędzie się kilka sesji plenarnych, którym w zależności od podjętej tematyki, przewodniczyć będą przedstawiciele świata nauki bądź przemysłu. Równolegle, przez cały czas trwania Konferencji, 10 firm będzie prezentowało swoją ofertę na stanowiskach wystawienniczych. Ponadto, w drugim dniu trwania Konferencji odbędzie się sesja posterowa, w ramach której przedstawiciele uczelni oraz przemysłu przedstawią krótkie referaty dotyczące głównych wątków naukowych i praktycznych zawartych w programie. W sesji tej wezmą również udział przedstawiciele firm prezentujących się na stanowiskach wystawienniczych i wygłoszą krótkie referaty, w których zaprezentują nowatorskie rozwiązania techniczne oraz swoją ofertę handlową z zakresu układów napędowych i ich diagnostyki.

Zakres tematów poruszanych podczas II Konferencji ENPP 2017:

  1. Problemy eksploatacji, energooszczędności i bezpieczeństwa w napędach z przemiennikami częstotliwości.
  2. Zagadnienia projektowania i doboru urządzeń w systemie: transformator - przekształtnik - silnik - odbiornik.
  3. Problemy współpracy przemienników częstotliwości z nowoczesnymi silnikami energooszczędnymi – Dyrektywa Ecodesign.
  4. Jakości energii elektrycznej i jej wpływ na pracę napędów elektrycznych.
  5. Monitorowanie i diagnostyka napędów elektrycznych z przemiennikami częstotliwości (w tym diagnostyka uszkodzeń silników i przekształtników energoelektronicznych).


Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-22 14:23
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty