TREŚCI PROGRAMOWE

 

Wy1-3    Zapoznanie z przedmiotem, wymaganiami i sposobem zaliczenia.Podstawy układów napędowych stosowanych w pojazdach elektrycznych. Podstawy teorii ruchu - analiza przydatności napędu elektrycznego w pojazdach samochodowych. Wpływ połączeń mechanicznych na pracę napędu.

Wy4    Elektryczne układy  napędowe i sterowania. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych i właściwości eksploatacyjne pojazdów o napędzie elektrycznym.

Wy5    Analiza pracy prostownika aktywnego sterowanego metodami wektorowymi – możliwości wykorzystania w układach napędowych i systemach trakcyjnych.

Wy6-7    Metody sterowania silnikami elektrycznymi. Wpływ czujników pomiarowych na ich pracę. Zagadnienie napędów bezpiecznych.

Wy8-9    Trakcyjny napęd elektryczny. Zalety i wady napędu elektrycznego.

Wy10-11    Samochody elektryczne z napędem elektrycznym – stan zagadnienia, przegląd rozwiązań konstrukcyjnych.

Wy12    Źródła energii elektrycznej w pojazdach elektrycznych.

Wy13    Pojazdy o napędzie hybrydowym. Budowa, cel stosowania i rodzaje napędów hybrydowych.

Wy14    Spalinowo-elektryczne hybrydowe układy napędowe pojazdów. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych pojazdów z napędem hybrydowym.

Wy15    Tendencje rozwojowe technologii energetycznych w transporcie. Egzamin

 

 

Pr1    Ustalenie zasad zaliczenia przedmiotu. Ogólne zapoznanie się ze stanowiskiem pracy. Omówienie zasad wykonywania projektów.

Pr2    Modelowanie układu zasilania pojazdu elektrycznego – układ prostownika współpracującego z falownikiem napięcia.

Pr3    Modelowanie układu falownika napięcia sterowanego metodą MSI zasilanego z baterii litowo-jonowych. Opracowanie układu ładowania baterii lub zwrotu energii do sieci.

Pr4-8    Realizacja wybranego projektu, zaliczenie

 

MATERIAŁY DO REALIZACJI PROJEKTÓW

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty