Laboratory of Electrical Drives

   

Bud.  A10, sala  200,   tel.  71 320 38 16

Kierownik:   dr inż. Stanisław Azarewicz ,   tel.  71 320 38 06

 

Prace naukowo-badawcze realizowane w laboratorium:

Badanie przekształtnikowych układów napędowych prądu stałego i przemiennego, w tym napędów prądu stałego zasilanych z prostowników sterowanych i przekształtników impulsowych, napędów prądu przemiennego z silnikami indukcyjnymi zasilanymi z przemienników częstotliwości różnych typów, kaskady tyrystorowej stałego momentu, układów łagodnego rozruchu silników asynchronicznych i synchronicznych.

Kompleksowa automatyzacja przemysłowych układów napędowych z zastosowaniem:
    - sterowników swobodnie programowalnych typu PLC,
    - komputerowych systemów sterowania, kontroli i wizualizacji.

Optymalizacja energetyczna i dynamiczna układów napędowych z zastosowaniem technik mikroprocesorowych, a w szczególności:
    - napędów pomp i wentylatorów o regulowanej wydajności,
    - napędów obrabiarkowych i trakcyjnych,
    - napędów wielosilnikowych linii technologicznych.

Charakterystyka możliwości badawczych

  • Wykonywanie badań prototypów układów napędowych, w szczególności zasilanych z przekształtników energoelektronicznych.
  • Analiza, ocena i doskonalenie konstrukcji elektrycznych układów napędowych.
  • Projektowanie i realizacja prototypów energooszczędnych układów napędowych z przekształtnikami energoelektronicznymi.
  • Prowadzenie szkoleń z zakresu badania i eksploatacji przekształtnikowych układów napędowych.
  • Projektowanie i realizacja układów sterowania i wizualizacji procesów z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC.
  • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu programowania i aplikacji sterowników PLC oraz przekształtników statycznych.
 
 
 up print recommend contact + add page